پارتیشن تکجداره به دلیل استفاده از متریال کمتر از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر است و...